патент украина

Патентный поверенный Кондратюк Игорь Викторович

ПАТЕНТЫ В УКРАИНЕ

Изобретение, полезная модель и промышленный образец

Буду рад работать для Вас! Звоните:073 159-98-99. Пишите в Viber или в Telegram. Мой Skype

Гаазька система міжнародної реєстрації промислових зразків.

Зміст.
Актуальність теми.
1. Гаазька система міжнародної реєстрації промислових зразків.
1.1. Правове регулювання міжнародної реєстрації відповідно до Гаазької угоди.
1.2. Міжнародна реєстрація промислових зразків відповідно до Гаазької угоди. 


промисловий зразокАктуальність теми.
Із розвитком технічних можливостей значно змінилися і бізнесові напрямки. Світ став ближчий! Тепер, для того щоб замовити, як приклад, косметику із Кореї потрібно просто зайти на спеціальний сайт і клікнути потрібну кнопку. Такий легкий доступ до послуг чи товарів із різних куточків світу зобов’язує шукати і шляхи захисту своїх прав у різних країнах. Не є винятком і міжнародна реєстрація промислових зразків – один із найпоширеніших видів патентів. В чому складність? Обмеження території охорони лише тією конкретною країно у якій отримано патент. Тобто у кожній країні де Ви бажаєте захистити Ваш промисловий зразок потрібно шукати представника, подавати Заявку на патент і отримувати патент – складно, затрато і по часу і по фінансах. Саме тому була створена Гаазька система, що складається з ряду нормативних актів і дозволяє подавати Заявки в різні країни-учасниці системи через своє національне Відомство, або напряму у ВОІВ. Дослідимо більш детально процедуру, переваги та недоліки. 
   

Правове регулювання міжнародної реєстрації відповідно до Гаазької угоди.
Міжнародна реєстрація промислових зразків через Гаазьку систему складається із ряду документі, що підписувались у різний час відповідно до суспільної необхідності. Таким чином утворилася ціла система із нормативних актів, що регулює міжнародні правовідносини у цій сфері, а саме:
• Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 06.11.1925 року;
• Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 28.11.1960 року; 
• Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 02.07.1999 року; 
• Інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 02.07.1999 року; 
• Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків від 8 жовтня 1968 р. (далі – Локарнська угода).   
         
Промисловий зразокМіжнародна реєстрація промислових зразків  відповідно до Гаазької угоди.   
Перш за все потрібно відмітити, що  для того, щоб скористатися перевагами Гаазької системи потрібно перевірити чи Ваша країна є її учасником та чи є учасником та країна/країни, у яких потрібно захистити Ваш промисловий зразок. Україна ратифікувала Гаазьку угоду разом із відповідними актами 17.01.2002 р. Із переліком країн-учасниць можна ознайомитися на офіційному сайті ВОІВ, так, на сьогоднішній день, це вже десь 90 країн.
Стаття 4 Гаазького Акту передбачає два варіанта подачі заявки: 
«1. Безпосередньо у ВОІВ, або 2. За  посередництвом  національного   відомства   Договірної Сторони, якщо закон цієї Держави це дозволяє.»
Так як для реєстрації ПЗ за Гаазькою системою не обов’язкова наявність національної реєстрації, в Україні Заявка на патент подаються безпосередньо у ВОІВ. Крім того це набагато зручніше, оскільки Заявка може бути подана як паперова так і електронна, а у 2020 р. у зв’язку із карантином – ВОІВ наголошує саме на необхідності подання електронних заявок і пом’якшень у тих країнах, де це не передбачалося.
Відповідно до статі 3 Женевського Акту подати Заявку може: «Будь-яка особа,  що є громадянином держави,  яка є Договірною стороною, або  держави-члена  міжурядової   організації,   яка   є Договірною   стороною,   або   має  постійне  або  звичайне  місце проживання  на  території  Договірної  сторони  або  має  на   цій території   дійсне   і   не   фіктивне   промислове   або  торгове підприємство, має право на подання міжнародної заявки.». Тобто є певні вимоги до Заявника – або ти громадянин договірної сторони, або проживаєш на території договірної сторони, або маєш діюче підприємство на території договірної сторони. 

Відповідно до вимог ст. 5 Гаазького Акту та ст. 5 Женевського Акту Заявка повинна містити:
• Заяву про міжнародну реєстрацію промислового зразка;
• дані про заявника;
• зображення;
• назва зазначених Договірних сторін, тобто ті країни-учасниці Угоди, в яких необхідна реєстрація;
• документ, що підтверджує сплату мит за подачу.
Також можуть бути додані і інші відомості та документи, як приклад – інформація про автора, стислий опис зображення або відмінних ознак промислового зразка, що є об'єктом цієї заявки. Заявка на міжнародну реєстрацію промислових зразків відповідно до Гаазької угоди подається англійською, французькою або іспанською мовами – тут вирішує сам заявник.
За подачу та розгляд сплачується відповідне мито, яке в Гаазькій системі ділиться на декілька оплат. Ст. 15 Гаазького акту включає:      
1. Мита Міжнародному Бюро, тобто основне мито, що оплачується ВОІВ.      
2. Мита Договірним Сторонам, що зазначені заявником, а саме:      
(A) Мита кожній Договірній Стороні, тобто базове мито, що сплачується кожній заявленій країні-учаснику.      
(B) Мита  кожній  Договірній  Стороні,  що  має експертизу на новизну та стягує мито за таку експертизу, тобто мито за проведення додаткової експертизи, яка перевіряє наявність новизни у заявленому ПЗ. Така експертиза проводиться не у всіх країнах, тому і мито оплачується вибірково.
Також окремо сплачується мито за публікацію.

Згідно із ст. 6 Гаазького Акту: «Міжнародна  реєстрація буде вважатися здійсненою у день у який Міжнародне Бюро отримало заявку  належної  форми,  з  оплатою  мита,  та  з  фотографією  чи  фотографіями  або іншими графічними зображеннями зразка,  або якщо Міжнародне  Бюро  отримувало  їх  у різні  дні,  то в останню з цих дат.  Реєстрація повинна мати ту ж саму дату.»  Відповідно ВОІВ отримавши міжнародну заявку перевіряє її на відповідність формальним вимогам, якщо вони дотримані - Міжнародне бюро вносить її в Міжнародний реєстр і направляє власнику свідоцтво про міжнародну реєстрацію. Відомості про міжнародну реєстрацію публікуються у Бюлетені міжнародних зразків на веб-сайті ВОІВ. 
Але як бути із країнами, де проводиться не тільки формальна експертиза, що перевіряє правильність заповнення документів та оплати мита, а і експертиза по суті – перевірка на відповідність нормам закону. Це питання також врегульовано. Так, у тих країнах де проводиться експертиза по суті надається додатковий шестимісячний строк на відповідну перевірку. Це питання урегульовано у ст. 8 та 9 Гаазького Акту. Якщо експертиза в установлений шестимісячний період не була проведене – патент вважається зареєстрованим у цій країні. 
Що стосується правової охорони, захист прав на патент, то тут також є свої нюанси пов’язані із національним законодавством кожної країні-учасниці. Але, все ж встановлені певні спільні правила. Так, згідно із ст. 17 Женевського Акту «Міжнародна реєстрація  первісно  провадиться  на п'ять років, рахуючи з дати міжнародної реєстрації.». Проте, далі закріплюється можливість продовження – «Міжнародна реєстрація  може   продовжуватися   на   додаткові періоди по п'ять років кожний відповідно до приписаної процедури і за умови сплати приписаного мита.». Максимальний строк охорони – 15 років, але якщо у відповідній країні-учасниці цей термін довший, то він може перевищувати 15 років.
Що стосується публікації, то ознайомитися можна за посиланням https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/ База дуже зручна і включає наступну інформацію: реєстраційний номер, власник реєстрації, дата реєстрації, клас Локарнської класифікації, країни-учасниці, де зареєстровано ПЗ, зображення, данні про представника, а також детальну інформацію-історію по реєстрації у кожній країні.

Висновки.
Детальне дослідження міжнародної реєстрації промислових зразків відповідно до Гаазької угоди відкриває безліч її переваг – це і кількість країн, які можна охватити, можливість подання однієї заявки, що дозволяє уникнути бюрократичної тяганини у кожній окремій країні, можливість здійснення всіх дій (подача, зміни, продовження і навіть оплати) через електрону систему, всі мита оплачуються у одній валюті (що із скачками курсу у різних країнах дуже зручно), і, головне – Ви отримуєте таку ж правову охорону, як і у випадку реєстрації через національне відомство. Мінуси, на нашу думку, пов’язані із тими обмеженнями та нюансами, що встановлює кожна окрема країна, проте, вони будуть не залежно від обраного способу реєстрації. Тому, Гаазька система міжнародної реєстрації промислових зразків однозначно заслуговує на високу оцінку та використання! 

© Інна Панасюк, 2020

Список використаної літератури:
1. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 06.11.1925 р.
2. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 28.11.1960 р. 
3. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 02.07.1999 р.  
4. Інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 02.07.1999 р. 
5. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків від 8 жовтня 1968 р. 


Статьи по теме
Новости
Вопрос возможности изменения объекта, который охраняется патентом на полезную модель - очень не прост.


Что нам предлагает к регистрации Международный классификатор.Можно ли с помощью патентования защитить права на ювелирные украшения? Давайте разбираться!


Процесс и дизайн – а можно ли охватить их одним патентом?


Этикетка, обертка, пакет – как получить патент и защитить права?