патент украина

Патентный поверенный Кондратюк Игорь Викторович

ПАТЕНТЫ В УКРАИНЕ

Изобретение, полезная модель и промышленный образец

Буду рад работать для Вас! Звоните:073 159-98-99. Пишите в Viber или в Telegram. Мой Skype

НОВОСТИ ПАТЕНТНОГО МИРА

Отримання патенту на промисловий зразок в Україні - порядок та особливості.

26.03.2023

Отримання патенту на промисловий зразок в Україні.Відповідно до ч.1 ст. 462 ЦКУ «Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.». Одразу хотілося б звернути увагу, що Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (далі – Проект ЗУ) пропонує замінити засвідчення патентом на засвідчення Cвідоцтвом. Але, поки опираємося на діючі норми, згідно із якими для закріплення та захисту прав на ПЗ необхідно отримати патент. Для цього, згідно із ч.1 ст. 11 ЗУ «Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.».

Хто може бути власником патенту на Промзразок?
Ч.1 ст.463 ЦКУ встановлено: «Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:
1) винахідник, автор промислового зразка;
2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.».
Серед інших осіб ЗУ виділяє спадкоємців та роботодавців.

При цьому промисловий зразок має відповідати законодавчо закріпленим вимогам. Загальні умови закріплені ч.1 ст.5 ЗУ «Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності». А от у ч. 1 ст.6 ЗУ встановлені спеціальні умови - патентоспроможність промислового зразка: «Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Aбсолютна новизна, яка не обмежена кордоном конкретної країни.
Відповідно до ч.4 ст. 11 ЗУ та ст. 5 Правил Заявка повинні містити:
Заяву  про видачу патенту в одному примірнику;
комплект  зображень  виробу  (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу  у  двох  примірниках;
Опис   промислового  зразка  в  одному  примірнику;  
Креслення, схему,  карту.
Довіреність, якщо подана представником.


Спеціальна вимога до Заявки на патент.
Крім цього ч. 3 ст.11 ЗУ встановлено спеціальну вимогу до заявки, а саме: «Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності).». Детально роз’яснення цієї «вимоги» надають Правила у ст.3: «Поняття "промисловий зразок" застосовується як до одного виробу, так і до набору (комплекту) виробів. Набір (комплект) може бути   визнаний   промисловим   зразком,  якщо  до  складу  набору (комплекту)  входять  вироби, які виконують функції, відмінні одна  від   одної,   але   підпорядковані   загальному  призначенню,  що вирішується набором (комплектом) у цілому. З точки зору художнього конструювання   всі   вироби   набору   (комплекту)  повинні  мати спільність  композиційного  та  стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, мебельний гарнітур тощо.   
Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд  виробів,  що  належать  до однієї функціональної групи,  до одного  класу  МКПЗ,  подібні  за  сукупністю  суттєвих  ознак   і   мають  відмінності  в  несуттєвих  ознаках,  які  сприймаються візуально:  наприклад,  декілька стільців,  що відрізняються один  від  одного фактурою, кольором декоративної оббивної тканини тощо.»


При цьому правильне, а якщо точніше – грамотне, оформлення матеріалі Заявки дуже важливе, оскільки від цього напряму залежить об’єм прав на промисловий зразок та захист прав на патент. Це закріплено у ч. 6 ст. 5 ЗУ «Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.»  Пояснення що ж таке суттєва ознака наводиться у Правилах «Ознака належить до суттєвих,  якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.».

Тобто дуже важливо правильно підібрати зображення, що будуть відображати всі ті особливості, які Ви бажаєте захистити і детально їх прописати у описі. У такому випадку при виникненні конфлікту та при судовому розгляді спору власник патенту на промисловий зразок буде максимально захищений.


© 2023, Інна Панасюк, Ведучий юрист Агентства Українські торгові маркиНовости по теме:

Возврат к списку

Новости
Вопрос возможности изменения объекта, который охраняется патентом на полезную модель - очень не прост.


Что нам предлагает к регистрации Международный классификатор.Можно ли с помощью патентования защитить права на ювелирные украшения? Давайте разбираться!


Процесс и дизайн – а можно ли охватить их одним патентом?


Этикетка, обертка, пакет – как получить патент и защитить права?